Opis zalet sygnaturowych wg Martina Seligmana

Opis zalet sygnaturowych wg Martina Seligmana

Opis zalet sygnaturowych wg Martina Seligmana.

MĄDROŚĆ I WIEDZA

Ciekawość, interesowanie się światem
To otwartość na doświadczenia i elastyczność w sprawach, które nie pasują do naszych z góry przyjętych sądów. Ludzie ciekawi nie tylko tolerują wieloznaczność, pociąga ich ona i intryguje. Ciekawość może się ograniczać do jednego tematu, lub być globalnym podejściem do wszystkiego. Jest ona aktywnym poszukiwaniem nowości, bierne wchłanianie informacji (np. gapienie się w telewizor) nie ma z tym nic wspólnego.

Umiłowanie (chęć do) nauki
Uwielbiasz uczyć się nowych rzeczy, czy to w szkole, czy samemu. Zawsze lubiłeś szkołę, książki, muzea – zawsze i wszędzie znajdujesz okazję, by się czegoś nauczyć. Istnieją  dziedziny, w których jesteś ekspertem. Osoby z Twojego otoczenia cenią Twoją wiedzę specjalistyczną. Lubisz dowiadywać się nowych rzeczy z zakresu tych dziedzin, nawet jeśli nie masz do tego żadnych zewnętrznych zachęt. Np. pracownicy poczty posiadają fachową, szczegółową wiedzę o kodach pocztowych, ale wiedza ta jest odzwierciedleniem zalety tylko wtedy, kiedy została zdobyta dla niej samej, a nie pod presją groźby utraty pracy.

Rozum / ocenianie/  krytyczne myślenie/ brak uprzedzeń/ otwartość
Ważnym aspektem tego, kim jesteś jest umiejętność przemyślenia sprawy i wszechstronnego jej zbadania. Nie wyciągasz pochopnych wniosków, a podejmując decyzje opierasz się na solidnych dowodach.  Potrafisz zmienić swoje postanowienie. Cechuje Cię ocenianie, czyli obiektywne i racjonalne przesiewanie informacji dla twojego własnego i innych dobra.  Ocenianie w tym sensie jest synonimem krytycznego myślenia. Uosabia realizm i jest przeciwieństwem skłonności do popełniania błędów logicznych, która jest zmorą wielu osób depresyjnych, takich jak nadmierna personalizacja („To zawsze moja wina”). Jest to istotny element zdrowej cechy, jaką jest niemylenie swoich pragnień i potrzeb z rzeczywistością.

Kreatywność/ pomysłowość/ oryginalność/ inteligencja praktyczna/ zaradność
Kiedy zobaczysz coś, co chcesz mieć, wyróżniasz się znajdowaniem nowych, ale właściwych sposobów zachowania, by to dostać. Rzadko zadowalasz się robieniem czegoś w sposób konwencjonalny. Do tej kategorii należy to, co określa się twórczością, ale nie ogranicza się do przedsięwzięć, zaliczanych tradycyjnie do sztuk pięknych. Nowa, szybsza metoda  mycia okien, składania raportu itp. to właśnie przykłady zastosowania inteligencji praktycznej, pomysłowości.

Inteligencja społeczna/ inteligencja personalna/ inteligencja emocjonalna
Jest to wiedza o sobie samym i innych. Zdajesz sobie sprawę z motywów i uczuć innych osób i umiesz odpowiednio reagować. Inteligencja społeczna to zdolność zauważania, czym ludzie różnią się między sobą, zwłaszcza różnic w nastroju, temperamencie, motywacji i  intencjach – i postępowania zgodnie z tą umiejętnością. Zalety tej nie można mylić ze zdolnością do introspekcji, z psychologizowaniem i skłonnością do rozmyślań. Inteligencja personalna oznacza nieskrępowany dostęp do swoich uczuć i umiejętność wykorzystania zdobytej w ten sposób wiedzy o sobie dla zrozumienia swojego zachowania i pokierowania nim. Innym aspektem tej zalety jest umiejętność znalezienia dla siebie niszy, otoczenia, w którym możesz maksymalnie wykorzystać swoje umiejętności i zainteresowania. Dobrze jest wybrać taką pracę, osoby, z którymi jesteś w bliskich stosunkach i sposób spędzania wolnego czasu, byś mógł codziennie wykazywać się swoimi największymi zdolnościami.

Dystans poznawczy
Jest to zaleta najdojrzalsza, najbliższa samej mądrości. Zwracają się do ciebie inne osoby z prośbami, byś korzystając ze swojego doświadczenia, pomógł im rozwiązać problemy i spojrzeć na nie z właściwej perspektywy. Patrzysz na świat w sposób, który tobie i innym pozwala go zrozumieć. Mądrzy ludzie są ekspertami w najważniejszych i najtrudniejszych sprawach  życiowych.

ODWAGA

Męstwo i dzielność
Nie cofasz się przed groźbą, zagrożeniem, wyzwaniem, bólem, trudnościami. Męstwo jest czymś więcej niż dzielne trwanie pod ogniem nieprzyjaciela, kiedy zagrożone jest twoje zdrowie i życie. Odnosi się ono również do zajmowania niepopularnego, trudnego lub niebezpiecznego stanowiska intelektualnego lub emocjonalnego. Osoba dzielna, mężna potrafi oddzielić emocjonalne składniki strachu od behawioralnych, opierając się impulsowi pchającemu ją do behawioralnej reakcji ucieczki i stawiając czoło budzącej strach sytuacji, pomimo przykrych doznań, wywołanych przez subiektywne i fizyczne reakcje. Nieustraszoność, śmiałość i nierozwaga nie są męstwem; jest nim stawianie pomimo strachu czoła niebezpieczeństwu. O odwadze  moralnej świadczy zajęcie stanowiska, o którym wiesz, że jest niepopularne i może sprowadzić na ciebie nieszczęście. Odwaga psychiczna to przyjmowanie stoickiej a nawet pogodnej postawy, potrzebnej dla stawienia czoła poważnym kłopotom, udrękom i przewlekłej chorobie bez utraty godności.

Wytrwałość, pracowitość, sumienność
Zawsze kończysz to, co zacząłeś. Osoba pracowita podejmuje się trudnych zadań i kończy je, wykonując je pogodnie i nie narzekając. Robisz to, do czego się zobowiązałeś, czasami nawet więcej, nigdy mniej. jednocześnie wytrwałość nie oznacza obsesyjnego dążenia do nieosiągalnych celów. Osoba naprawdę pracowita jest elastyczna, myśli realistycznie i nie jest perfekcjonistą. Ambicja ma zarówno pozytywne jak i negatywne strony, ale do tej kategorii zalet należą jej pożądane aspekty.

Prawość, szczerość, uczciwość
Jesteś osobą uczciwą, nie tylko dlatego, że mówisz prawdę, ale również dlatego, że żyjesz uczciwie – szczerze i autentycznie. twardo stąpasz po ziemi i niczego nie udajesz, jesteś naprawdę sobą. Prawością jest przedstawianie siebie, swoich zamiarów i zobowiązań, innym i sobie samemu w szczery sposób, zarówno słowem, jak i czynem.

MIŁOSIERDZIE I MIŁOŚĆ

Uprzejmość, dobroć, wielkoduszność
Jesteś dobry i wielkoduszny  wobec innych i nigdy nie jesteś zbyt zajęty, by wyświadczyć komuś przysługę. Lubisz robić innym dobre uczynki, nawet jeśli nie znasz dobrze tych osób. Interesy innego człowieka traktujesz co najmniej tak samo poważnie jak swoje własne. Wszystkie cechy należące do tej kategorii opierają się na tym właśnie uznawaniu wartości innej osoby. Kategoria uprzejmości obejmuje różne sposoby odnoszenia się do innej osoby z myślą o jej interesie, który możesz przekładać nad swoje bieżące pragnienia i potrzeby. Przyjmujesz odpowiedzialność za innych ludzi – członków rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy a nawet obcych. Pożytecznymi składnikami tej zalety są empatia i współczucie.

Miłość i pozwalanie innym, by nas kochali
Cenisz sobie bliskie i serdeczne stosunki z innymi. Ludzie, do których żywisz od dawna głębokie uczucia czują to samo do ciebie. Zaleta ta to coś więcej niż mieści się w zachodnim pojęciu romantycznej miłości. Jest zdolnością do głębokiej, bezinteresownej miłości, odpornej na chwilowe problemy i potrafiącej spojrzeć ponad wadami i nieprzyjemnymi zachowaniami drugiej osoby. Jest to też zdolność do przyjmowania miłości, ufność w szarość miłości drugiej osoby i umiejętność zaakceptowania jej, mimo zdawania sobie sprawy z własnych niedoskonałości.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Postawa obywatelska/ obowiązek/ praca zespołowa/ lojalność
Wyróżniasz się jako członek grupy. Jesteś lojalnym i oddanym członkiem zespołu, zawsze robisz to, co do ciebie należy i ciężko pracujesz na sukces całej grupy. Ta wiązka cech odzwierciedla to, w jakim stopniu twierdzenia te odnoszą się do ciebie. Przykładasz się do wykonywania zadań, które tobie przypadły. Cenisz cele grupy, nawet gdy różnią się od twoich indywidualnych celów. Szanujesz osoby, które zajmują stanowiska kierownicze albo sprawują zwierzchnictwo, utożsamiasz się z grupą.

Sprawiedliwość uczciwe i równe traktowanie innych
Nie pozwalasz , by twoje osobiste uczucia wpływały na twoje postępowanie wobec innych osób i podejmowane w ich sprawach decyzje. Każdemu dajesz szansę. W swoim codziennym postępowaniu kierujesz się konkretnymi zasadami moralnymi. Traktujesz dobro innych, nawet tych, których osobiście nie znasz równie poważnie jak własne. Uważasz, że podobne sprawy powinny być traktowane podobnie. Łatwo odkładasz na bok swoje osobiste uprzedzenia i stereotypy.

Zdolności przywódcze
Dobrze organizujesz działania podlegających ci osób i pilnujesz by „wszystko grało”. Życzliwy przywódca jest przede wszystkim przywódcą skutecznym, dbającym o to, by grupa, którą kieruje, wykonywała swoje zadania, a jednocześnie podtrzymywała dobre stosunki między jej członkami. Układasz i rozpatrujesz stosunki wewnątrzgrupowe bez niechęci do nikogo, z pozytywnym nastawieniem wobec wszystkich, stanowczością w popieraniu racji.

WSTRZEMIĘŻLIWOŚĆ

Samokontrola
Kiedy trzeba, potrafisz bez trudu utrzymywać swoje pragnienia, potrzeby i impulsy na wodzy. Nie wystarczy wiedzieć, co właściwe, musisz umieć zastosować tę wiedzę w praktyce. Potrafisz sam regulować swoje emocje, kiedy wydarzy się coś złego. potrafisz sam neutralizować i usuwać ogarniające cię negatywne uczucia. potrafisz zachować pogodę ducha nawet w trudnej sytuacji.

Rozwaga/ dyskrecja/ ostrożność
Jesteś osobą ostrożną, nie robisz ani nie mówisz czegoś, czego mógłbyś później  żałować. Rozwaga polega na tym, że zanim przystąpisz do działania, rozważasz wszystkie argumenty za i przeciw. Osoby rozważne są dalekowzroczne i postępują w sposób przemyślany. Potrafią oprzeć się impulsom i zrezygnować z celów tymczasowych na rzecz celów dalekosiężnych.

Skromność i pokora
Nie szukasz rozgłosu, wolisz, by twoje osiągnięcia mówiły same za siebie. Nie uważasz się za osobę wyjątkową, a inni spostrzegają i doceniają twoją skromność. Zachowujesz się bezpretensjonalnie. Twoje aspiracje, zwycięstwa i porażki traktujesz jako mało istotne.

TRANSCENDENCJA

Poczucie piękna i doskonałości
Przystajesz i wąchasz róże. Doceniasz piękno, doskonałość i biegłość we wszystkich sferach: w przyrodzie i sztuce, matematyce i innych naukach ścisłych, a także w sprawach codziennych. Intensywnemu przeżywaniu piękna i doskonałości towarzyszy zachwyt i podziw. Bycie świadkiem mistrzowskich popisów sportowych albo aktów ludzkiego piękna moralnego czy cnoty wywołuje pokrewną emocję – uwznioślenie.

Wdzięczność
Jesteś świadkiem wszystkiego dobrego, co ci się przydarza i nigdy nie uważasz, że ci się to należy. Zawsze znajdziesz czas, by wyrazić podziękowania. Wdzięczność to zdawanie sobie sprawy z moralnej doskonałości działań innej osoby. Jako emocja wyraża ona poczucie podziwu i dziękczynienie za sam dar życia. jesteśmy wdzięczni, kiedy inni pamiętają o nas i dbają o nas, ale możemy być też wdzięczni po prostu za dobre uczynki, albo za to, że są koło nas dobrzy ludzie. Wdzięczność może się również kierować ku źródłom pozaludzkim – ku Bogu, przyrodzie.

Optymizm/ nadzieja/ patrzenie z ufnością w przyszłość
Oczekujesz od przyszłości wszystkiego najlepszego, układasz więc plany i wcielasz w życie, by to osiągnąć. Nadzieja, optymizm i patrzenie z ufnością w przyszłość tworzą rodzinę zalet, które określają pozytywne nastawienie do przyszłości. Jeśli spodziewasz się dobrych wydarzeń, jeśli uważasz, że do nich dojdzie, gdy będziesz się bardzo starał, i snujesz plany na przyszłość, to jesteś dobrej myśli tu i teraz i masz cele w życiu.

Duchowość/ poczucie celu/ wiara/ religijność
Masz silne i spójne przekonania na temat wyższego celu i sensu wszechświata. Wiesz, jakie jest twoje miejsce w ogólnym porządku rzeczy. Przekonania te kształtują twoje działania i są dla ciebie źródłem otuchy. Masz klarowną filozofię życia, opierającą się na religii, lub świecką, która wyznacza ci miejsce we wszechświecie. Uważasz, że życie ma sens dzięki więzi z czymś potężniejszym.

Wybaczanie i litość
Wybaczasz tym, którzy wyrządzili ci krzywdę. Zawsze dajesz ludziom drugą szansę. Głównym motywem twojego postępowania jest miłosierdzie, nie zemsta. Wybaczanie oznacza zespół dobroczynnych zmian, które dokonują się w osobie przez kogoś obrażonej lub zranionej. Gdy wybaczamy, nasza podstawowa motywacja albo tendencja do działania w związku z krzywdą staje się bardziej pozytywna (kierujemy się życzliwością, dobrocią, wielkodusznością), a mniej negatywna (wyzbywamy się chęci zemsty albo pragnienia unikania tej osoby).

Humor
Lubisz się śmiać i wywoływać uśmiech na twarzach innych. Łatwo dostrzegasz jasną stronę życia. Potrafisz rozweselić innych, spostrzegany jesteś jako „dobry duch”.

Zapał/ pasja/ entuzjazm
Jesteś osobą pełną werwy. Oddajesz się całym sobą, ciałem i duszą temu co robisz. Budząc się rano cieszysz się na myśl o tym, co przyniesie dzień. Zapał, z jakim zabierasz się do działania jest zaraźliwy, masz natchnienie do pracy.