Jak sobie radzić ze stresem?

Jak sobie radzić ze stresem?

Stres jest skomplikowaną rzeczą, nie wystarczą ćwiczenia relaksacyjne. Zobacz jak zarządzać stresem z głową. 

Warsztaty przeznaczone dla:

* każdego 🙂

* osób w wieku od 16 r.ż.

Wskazane są grupy złożone z osób znających się nawzajem (klasa, dział w firmie itp.).  tak by wypracowane w ramach zajęć sposoby wsparcia społecznego w sytuacji stresowej miały bezpośrednie przełożenie na życie

Czas:

8 godzin szkoleniowych (plus przerwy)

Wielkość grupy: 10-30 osób

Korzyści:

  • uczestnicy zrozumieją istotę i naturę stresu, co pozwoli im lepiej radzić sobie z sytuacjami stresowymi
  • uczestnicy wypracują zintegrowany system walki walki z niekorzystnymi skutkami stresu, obejmujący zarówno aspekt zawodowy jak i prywatny
  • warsztaty przygotują uczestników do stworzenia indywidualnego programu radzenia sobie ze stresem (IPAS)

Spodziewany wpływ programu na organizację:

  • mniejsza rotacja pracowników
  • lepsze zarządzanie stresem oznacza zwiększenie odporności na choroby, mniej zwolnień lekarskich
  • wyższa efektywność pracy

Program:

A) Stres – czym jest? 

1. Uczestnicy  będą znali i rozumieli definicję stresu.

2. Uczestnicy będą rozumieli  adaptacyjnej roli mechanizmu stresowego

3. Uczestnicy będą znali i rozumieli rozróżnienie między „dobrym” (eustresem) i „złym” (dystres) stresem

4. Uczestnicy będą umieli wskazać pozytywne aspekty reakcji stresowej (pobudzenie motywacyjne, aktywizacja psychosomatyczna) oraz

5. Uczestnicy będą potrafili  rozpoznawać symptomy reakcji stresowej („bliskie” skutki) oraz  będą znali konsekwencje stresu („dalsze” skutki” – psychosomatyczne)

6. Ukazanie realnego wpływu stresu na stan psychofizyczny oraz społeczne i zawodowe funkcjonowanie człowieka

B) Źródła stresu 

1) Uczestnicy będą znali (nazwą  i przeanalizują) najważniejsze źródła stresu w ich życiu prywatnym i zawodowym.

2) Uczestnicy będą umieli rozróżnić stresory obiektywne i subiektywne

3) Uczestnicy będą znali wpływ swoich predyspozycji osobowościowych na podatność na stres.

4) Uczestnicy będą znali i rozumieli wpływ jaki na powstanie i narastanie reakcji stresowej ma interpretacja i postrzeganie różnych wydarzeń

C) Jak sobie radzić ze stresem – wsparcie społeczne („dobre relacje z ludźmi ”)

1) Uczestnicy uświadomią sobie znaczenie wsparcia i pomocy ze strony innych osób

2) Uczestnicy będą znali i rozumieli  rolę  pozytywnych kontaktów społecznych i płynącego  z nich wsparcie  w radzeniu sobie  ze stresem

3) Uczestnicy będą znali najważniejsze czynników „budujących” pozytywne relacje miedzy ludźmi

4) Uczestnicy dokonają analizy własnych kompetencji w zakresie budowania pozytywnych relacji

5) Uczestnicy dokonają analizy wsparcia społecznego jakim każdy z nich dysponuje (Osobisty System Wsparcia)

D) Jak sobie radzić ze stresem – techniki relaksacji

1) Uczestnicy doświadczą w praktyce relaksacji.

2) Uczestnicy nabiorą przekonania  do skuteczności technik relaksacji.

3) Uczestnicy będą znali płynące z nich korzyści ale także możliwe zagrożenia

4) Uczestnicy będą znali znaczenie prawidłowego oddychania w radzeniu sobie ze stresem

5) Uczestnicy będą umieli wykonać prawidłowy oddech przeponowy

6) Uczestnicy będą umieli (poznają i przećwiczą) wykonać  proste ćwiczenia relaksacyjne

E) Inne sposoby radzenia sobie ze stresem

1) Pierwsza Pomoc w sytuacji Stresowej

2) Proaktywność jako sposób radzenia sobie ze stresem

Program powstał we współpracy z psychologiem – Robertem Pielą.