Budowanie charakteru: niedoceniany klucz do rozwoju

Budowanie charakteru: niedoceniany klucz do rozwoju

W dzisiejszych czasach, gdy pedagogika koncentruje się na podkreślaniu konieczności zaspokajania potrzeb dziecka, możemy zapomnieć o fundamentalnej roli, jaką odgrywa kształtowanie charakteru. Przyjrzymy się zatem, czym dokładnie jest charakter, dlaczego jego rozwój jest tak ważny oraz jak możemy pracować nad budowaniem silnego i moralnego charakteru w sobie i naszych bliskich, opierając się na uniwersalnych wartościach moralnych.

"Dobrzy rodzice dają dziecku więcej niż miłość i zaspokojenie potrzeb. Muszą też zaplanować, w jaki sposób będą kształtować jego charakter."

Czym jest kształtowanie charakteru?

Według A. Mullinsa charakter jest wymiarem osobowości, rozwijającym się wskutek edukacji moralnej. Jest niezależny od genów i innych uwarunkowań biologicznych. 

Pewne cechy osobowości  – takie jak np. wrażliwość emocjonalna, czy impulsywność są w dużej części zależne od temperamentu i właściwości układu nerwowego, jednak charakter to odrębny obszar cech.

Owszem, osoba impulsywna będzie miała większą trudność w wypracowaniu zalety powściągliwości niż osoba z natury spokojna, jednak nie jest to niemożliwe.

Mullins podkreśla, że do kształtowania charakteru niezbędne jest zewnętrzne kierownictwo ze strony rodziców i wychowawców, nie rozwija się on sam z siebie.

Dlaczego warto zainteresować się kształceniem charakteru?

Współcześnie kształtowanie charakteru wydaje się jakąś abstrakcją, trącącą myszką, zapomnianym konceptem wychowawczym. Dziś nacisk kładziony jest na ułatwianie realizacji potencjału dziecka, wzmacnianie jego wiary w siebie, poczucia pewności i kompetencji. Jednak bez ukształtowanego charakteru trudno cokolwiek realnie w życiu osiągnąć.

Rodzice zwykle szukają porad dotyczących problemów w skali mikro – na przykład jak radzić sobie ze złymi nastrojami lub trudnymi zachowaniami dziecka czy nastolatka, jednak jest to reaktywny styl wychowawczy. Jeżeli wychowanie koncentruje się na radzeniu sobie z bieżącymi wyzwaniami, przestajemy myśleć o przyszłości. W rezultacie nie wiemy, jak wychować człowieka potrafiącego postawić sobie i realizować jasne, długoterminowe cele, ponieważ sami je tracimy z oczu, przytłoczeni codziennymi troskami.

Do wychowania człowieka szczęśliwego i dojrzałego niezbędne jest kształtowanie jego charakteru. Nauczenie go, by kierował się wartościami nadającymi życiu sens i pomagającymi w dążeniu do celu.

Jak kształtować charakter?

Fundamentem budowania charakteru jest wpajanie i realizacja konkretnych wartości moralnych. Joseph i Edna Josephson, założyciele „Institute of Ethics”, proponują model oparty na sześciu filarach charakteru: zaufanie, szacunek, odpowiedzialność, sprawiedliwość, troska oraz solidarność. Każda z tych wartości może być rozwijana poprzez konkretne działania i postawy, które należy wdrażać i pielęgnować zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym.

Proponowane przez badaczy podejście jest o tyle dobre, że pokazuje konkretne normy moralne, których przestrzeganie jest praktycznym wyrazem siły charakteru:

Sześć filarów charakteru.

Zaufanie:

 • Bądź uczciwy.
 • Nie oszukuj, nie kłam, nie kradnij.
 • Bądź integralny – działaj zgodnie z wyznawanymi wartościami.
 • Gdy coś obiecasz – wykonaj to, dotrzymuj słowa.
 • Bądź lojalny.

Troska

 • Dbaj o dobro innych.
 • Bądź współczujący.
 • Wyrażaj wdzięczność.
 • Wybaczaj.

Sprawiedliwość:

 • Postępuj według zasad.
 • Dziel się z innymi.
 • Słuchaj innych, bądź otwarty na to, co mają do powiedzenia.
 • Nie wykorzystuj innych ludzi.

Odpowiedzialność:

 • Wykonuj swoje obowiązki.
 • Staraj się wykonać je jak najlepiej.
 • Bądź wytrwały i staraj się pokonać trudności.
 • Rozwijaj samokontrolę i samodyscyplinę.
 • Myśl, zanim coś zrobisz lub powiesz, bierz pod uwagę konsekwencje, nie działaj pod wpływem impulsu.
 • Bądź odpowiedzialny za swoje słowa, działania i postawy.

Szacunek:

 • Stosuj w życiu Złotą Zasadę – traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany.
 • Akceptuj różnice.
 • Bądź uprzejmy dla innych.
 • Panuj nad złością.
 • Nie przeklinaj, nie obrażaj, nie wyzywaj innych.
 • Bierz pod uwagę emocje innych ludzi.

Postawa obywatelska:

 • Wykonuj swoje zadania, dzięki którym twój dom, szkoła, dzielnica będą lepszym miejscem.
 • Współpracuj z innymi.
 • Bądź dobrym sąsiadem, kolegą.
 • Dokonuj wyborów, które są bezpieczne nie tylko dla ciebie, ale innych ludzi.
 • Chroń środowisko naturalne.

Na ile są to wartości uniwersalne?

Oczywiście podział ten jest w pewnym stopniu arbitralny i może wymagać dostosowania do konkretnej rodziny i kultury, jednak stanowi dobry punkt wyjścia do pracy. 

Aby przełożyć teorię na praktykę warto przygotować wyjściowy zestaw zalet, które chcielibyśmy rozwijać w naszej rodzinie ustalić normy – czyli wskazać konkretne zachowania, po których widać czy dana zaleta jest wykorzystywana. Rozmawiając o tym musimy wziąć pod uwagę wiek poszczególnych domowników.

Dla przykładu – jeśli chcemy kształtować odpowiedzialność, możemy ustalić zasady:

 • Dla trzylatka – „Sprzątaj wieczorem zabawki i ubranka, odkładaj je na miejsce. Nakrywaj sztućce do stołu przy rodzinnych posiłkach, podlewaj kwiatek u siebie w pokoju.”
 • Dla jedenastolatka – „Zaraz po powrocie ze szkoły przejrzyj notatki z lekcji, jeśli masz większe projekty wymagające więcej pracy – zapisuj je w kalendarzu. Codziennie czyść kuwetę kotu i dbaj, by miał zawsze wodę i odpowiednią ilość suchej karmy. Odkładaj czyste naczynia ze zmywarki”. Itp.

Z kolei troskę możemy kształtować zasadami: „Jeśli brat płacze, zawsze zapytaj, czy możesz mu jakoś pomóc i o ile jesteś w stanie to zrób to.”

W niektórych przedszkolach, szkołach lub rodzinach stosuje się system pracy nad jakąś zaletą przez cały miesiąc. Takie podejście sprzyja utrwaleniu kształtujących się nawyków.

Temat kształtowania charakteru i rozwijania zalet warto włączyć do rodzinnych rozmów. Jest to tym bardziej wartościowe, że pozwala wyjść poza perspektywę koncentrowania się tylko na problemach. A przecież dzieci często narzekają, że rodzice zwracają na nie uwagę tylko, gdy pojawiają się problemy. Pracując nad charakterem możemy przenieść ciężar wychowania na rozwijanie dobrych stron dziecka.

Polecane zasoby:

Warto zajrzeć:

Andrew Mullins, „Parenting for character” 2020

Marian Pirożyński CSsR „Kształcenie charakteru” 2018

The Six Pillars of Character

Przy okazji – zapraszam do wsparcia  1,5% podatku na rzecz:

KRS: 0000386395. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii