Pytania sokratejskie – skuteczna forma perswazji

Pytania sokratejskie – skuteczna forma perswazji

Jaka jest najlepsza metoda perswazji, gdy wiemy, że mamy rację a fakty i logika stoją po naszej stronie? Pytania sokratejskie. Niekoniecznie jest to metoda, dzięki której kogoś przekonasz.

Najskuteczniejsze metody perswazji to manipulacja oddziałująca na emocje (zwłaszcza gdy odwołujemy się do cudzych wad – np. chciwości czy pychy). Mówię o najlepszej metodzie perswazji – która być może pobudzi drugą osobę do myślenia.

Jest to szczególnie przydatne w rozmowach rodzic – nastolatnie dziecko. Nastolatkowie lubią być traktowani poważnie, a nie lubią kazań i moralizowania.

Na czym polega metoda sokratejska? Na minimum – zadajemy pytanie kluczowe a potem pomagamy człowiekowi dojść do wniosków zadając kolejne pytania. Jest trudna, wymaga wprawy, zwłaszcza wymaga samoopanowania, by nie wyciągać wniosków za drugą osobę.  Pytania można uzupełniać małymi, strawnymi dawkami informacji, jednak nie może to przerodzić się w wykład. Powodzenia!

PROŚBA O WYJAŚNIENIA:

1. Co masz na myśli?

2. Dlaczego myślisz w ten sposób?

3. Czy mógłbyś to wyrazić w inny sposób?

4. Co rozumiesz przez…?

5. Jaki ma to związek z naszą rozmową?

6. Czy będziesz odnosił się w rozmowie do (…)?

PYTANIA POZWALAJĄCE ZIDENTYFIKOWAĆ ZAŁOŻENIA

1. Jakie założenia przyjąłeś?

2. Jakie inne założenia można przyjąć?

3. Jak można zweryfikować te założenia?

4. Na jakiej podstawie przyjmujesz, że te założenia są prawdziwe?

5.  Dlaczego swoje rozumowanie opierasz na założeniu, że… a nie np. że…?

PYTANIA WERYFIKUJĄCE DOWODY I TOK ROZUMOWANIA

1. Jaki możesz podać przykład potwierdzający tę tezę?

2. Jakie rozumowanie doprowadziło cię do poglądu, że…?

3. Jak to co mówisz pasowałyby do takiego oto zdarzenia…?

4. Co twoim zdaniem jest przyczyną (tego wydarzenia) – dlaczego?

5. Co mogłoby cię skłonić do zmiany poglądu?

PYTANIA O ODMIENNE PERSPEKTYWY

1. Jakie może być alternatywne wyjaśnienie?

2. Jak inaczej można na to spojrzeć?

3. Dlaczego twoim zdaniem jest to konieczne lub korzystne? Kto na tym zyskuje?

Jakie są mocne i słabe strony tego?

4. Jaki można podać kontrargument do tego, co mówisz?

PYTANIA O KONSEKWENCJE

1. Jakie można z tego wyciągnąć wnioski?

2. Jakie są konsekwencje twoich założeń?

3. Co z tego wynika?

4. Skoro założyłeś, że… , to co się zdarzy dalej?

5. Jak to wpływa na…?

6. Jak wiąże się to z tym, o czym mówiliśmy wcześniej?

PYTANIA O PYTANIA

1. Jaki cel ma to pytanie?

2. Dlaczego, twoim zdaniem zadałem to pytanie?

3. Co to pytanie oznacza?

4. Jak to pytanie odnosi się do życia?

Podoba Ci się? Udostępnij na fb, twitterze itp, wykorzystaj w dyskusji i daj mi znać, jak się udało.

Skontaktuj się ze mną przez moją stronę na fb