Analiza transakcyjna w zarządzaniu szkoleniem

Analiza transakcyjna w zarządzaniu szkoleniem

Analiza transakcyjna dostarcza wielu przydatnych narzędzi zarządzania szkoleniem. TYLKO dla doświadczonych szkoleniowców.

Warsztaty przeznaczone dla:

* trenerów, szkoleniowców chcących udoskonalić swój warsztat szkoleniowy

Czas: 8 godzin lekcyjnych (+ przerwy)

Liczebność grupy: 6-12 osób

Cele warsztatu:

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy:

  • Będą znali koncepcję analizy transakcyjnej (AT) i jej przydatność w procesie projektowania i prowadzenia szkoleń
  • Bedą potrafili wykorzystywać narzędzi AT do radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ludzi w czasie szkolenia/wykładu

Analiza Transakcyjna jest jedną z najbardziej przystępnych współczesnych teorii psychologicznych. Jej twórcą jest Eric Berne, a jego koncepcja „Rodzica, Dorosłego, Dziecka” rozwija się do dnia dzisiejszego. AT ma szerokie zastosowanie w terapii, zarządzaniu kadrami, rozwoju osobowym, szkoleniach itp.

Program:

  • Trenerzy poznają swoj sposób funkcjonowania w czasie szkoleń i zdiagnozują swą strategię radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników
  • Będą potrafili rozpoznać stan ego stojący u podstaw konkretnych zachowań i przećwiczą sposób radzenia sobie z nimi
  • Będą potrafili wypracowac z grupą kontrakt szkoleniowy zgodny z założeniami AT
  • Poznają rodzaje transakcji, w tym transakcje skrzyżowane i będą potrafili reagować adekwatnie do założonych w programie celów szkoleniowych

Skontaktuj się ze mną przez moją stronę autorską na fb.