Dzieci odporne na złe wpływy – resilience

Jak wychować dzieci odporne na złe wpływy?