Bogna Białecka: Miłość i Autorytet

Bogna Białecka: Miłość i Autorytet

MIŁOŚĆ I AUTORYTET. Jak wychowywać dzieci po chrześcijańsku i ustrzec je przed zagrożeniami
Poradnik dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom życiowy sukces i szczęście.

ISBN: 9788374826662

Do nabycia w księgarni wydawcy.

Dla zachęty, spis treści:

Wychowanie chrześcijańskie. Prawda i mity.

MY JAKO RODZICE
Autorytet rodzicielski
Jak rodzicielstwo zmienia ludzi.
Rodzic autorytatywny – dobrze czy źle?
Dyscyplina – dlaczego nie działa?
Czy jestem dobrym rodzicem?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MORALNA RODZICÓW
Rola i odpowiedzialność moralna rodziców
Rodzic – nadopiekuńczy czy beztroski?
Czy rodzic powinien być przyjacielem dziecka?

SAMOWYCHOWANIE
Po co samowychowanie?
Spójna osobowość rodziców
Gdy rodzica ponoszą nerwy…
Co każdy rodzic wiedzieć powinien

PODSTAWOWE SPOSOBY OBRONY DZIECI PRZED ZAGROŻENIAMI
Uniwersalne zasady wychowawcze
Problem fałszywych autorytetów
Czy mamy uczyć dzieci posłuszeństwa autorytetom?
Nauka myślenia
Ustalanie granic

WSPÓŁCZESNE TRENDY WYCHOWAWCZE
Zakamuflowane wychowanie bezstresowe
Antypedagogika – wychowanie bez przemocy?
Rodzicielstwo bliskości
Wolne wychowanie…
Mówienie o uczuciach jako metoda wychowawcza
Wychowanie uczuć
Odpowiedź wychowania chrześcijańskiego na antypedagogikę.

PROBLEMY Z GENDER
Ideologia gender – zagrożenie dla wychowania?
Chłopięce i dziewczęce zabawy
Gdy chłopiec nie chce być chłopcem
Dziewczynka, która chce być chłopcem

SEKSUALIZACJA
Czym jest seksualizacja, jak można jej przeciwdziałać?
Niszczenie zdrowych relacji dorosły –  dziecko
Edukacja seksualna – za i przeciw
Wychowanie w kwestii płciowości
Jak rozmawiać z dziećmi o rodzicielstwie?
Pornografia a rodzicielstwo

NIEUCZCIWY MARKETING
Dzieci a reklamy
Kto jest autorytetem twojego dziecka?
Wychowawcze sposoby radzenia sobie z nieuczciwym marketingiem

W ŚWIECIE MEDIÓW
Dzieci w świecie mediów
Życie przed ekranem
Perfekcyjny wygląd
Media, nastolatki i niska samoocena
Co cały świat wie o twoim dziecku? Zagrożenia wirtualnego świata.
Cyberprzemoc
Cyberszanse

ALTERNATYWA WYCHOWAWCZA
Wychowanie człowieka szlachetnego
Tradycje – inwestycja w silną rodzinę
Wychowanie do dojrzałości
Jak uczyć dziecko szacunku
Jak uczyć dziecko przyjaźni
Edukacja klasyczna – propozycja dla nowoczesnego rodzica
„Oddaj dziecko Matce Bożej”