Jak budować w przedszkolaku poczucie wartości i odpowiedzialności?