Katolicki

  • Bogna Białecka: Mowa ciała w liturgii

    "Mowa ciała w liturgii" to niewielka książeczka, której autorami są dwie osoby - Bogna Białecka oraz ks. Mirosław Musiał. Broszura ma dwóch autorów omawiających zagadnienie z odmiennych perspektyw. Kapłana – celebransa Mszy Świętej oraz psychologa – uczestnika.

  • Bogna Białecka: Psychologia a życie duchowe

    Czy psychologia może nam coś mówić o życiu duchowym?

    Czy techniki terapii psychologicznej wpływają też na życie duchowe człowieka?