Duchowość

 • Jak być zawsze pogodnym?

  Czy da się zawsze być pogodnym, uprzejmym, miłym, w dobrym nastroju? Odpowiedź zależy w dużym stopniu od wyznawanego światopoglądu. New Age i sympatyzujące z nim kierunki psychoterapii twierdzą, że można zawsze być pogodnym. New Age głosi, iż jedyną przyczyną zła na świecie są ludzie, a konkretnie - ich sposób myślenia o świecie. Jeśli więc zmienimy swój sposób myślenia - możemy być zawsze zadowoleni, samorealizujący się i w pełni szczęśliwi. Jako katolicy uznajemy, że istnieje także zło nie stworzone przez ludzi, zło osobowe w postaci szatana, a stanu idealnego szczęścia nie da się osiągnąć na tym świecie, ponieważ ponosimy skutki grzechu pierworodnego.

 • Bogna Białecka: Mowa ciała w liturgii

  "Mowa ciała w liturgii" to niewielka książeczka, której autorami są dwie osoby - Bogna Białecka oraz ks. Mirosław Musiał. Broszura ma dwóch autorów omawiających zagadnienie z odmiennych perspektyw. Kapłana – celebransa Mszy Świętej oraz psychologa – uczestnika.

 • Bogna Białecka: Psychologia a życie duchowe

  Czy psychologia może nam coś mówić o życiu duchowym?

  Czy techniki terapii psychologicznej wpływają też na życie duchowe człowieka?

 • Edukacja klasyczna - propozycja dla nowoczesnego rodzica

  Część moich znajomych jest bardzo nieufna w stosunku do psychologów i pedagogów. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w obliczu problemów wychowawczych otrzymali od specjalistów radę sprowadzającą się w praktyce do zdania: "staraj się rozwijać w dziecku poczucie własnej wartości".